รายงานสถานะการวางบิลและรอบการจ่ายเงิน (Bill Placement Report)

Please enter your code
Invoice Number

เพื่อความรวดเร็วในการค้นข้อมูล กรุณาใส่รหัส Vendor ตามด้วยเลขที่ invoice
หมายเหตุ กรณีมี invoice ในรอบการวางบิลมากกว่าหนึ่งรายการ ให้เลือกใส่เพียงรายการเดียว
 
 


หากมีคำถามในการรับชำระเงิน กรุณาสอบถาม ACE Call Center, โทรศัพท์ +001 800 0000 0163 (Toll Free ซึ่งไม่เสียค่าใช้จ่ายในการโทร)
หรือ หมายเลขโทรศัพท์ +66 2 338 6170 ซึ่งระบบจะทำการโอนสายอัตโนมัติไปยัง ACE Call Center
ในเวลา 8:00-17:00 (เวลาประเทศไทย) หรือทางอีเมลล์ ACEHelpdesk.lg.rse@linde.com
กรณีที่แจ้งความจำนงค์ในการรับชำระค่าสินค้าเป็นเช็คธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ สอบถามกำหนดการรับเช็ค ได้ที่ 02-232-4999
ท่านสามารถประหยัดเวลาในการสอบถามกำหนดรับเช็คโดยการส่งอีเมล์ของท่านมายังบริษัทเพื่อบันทึกเข้าระบบฐานข้อมูลของบริษัท โดยธนาคารจะส่งใบแจ้งการชำระเงินผ่านทางอีเมล์ที่ท่านได้ให้ไว้กับบริษัทฯ ภายในสองวันทำการก่อนวันจ่ายเงิน


เลขประจำตัวผู้เสียภาษี และสาขา ของบริษัท ในเครือ กลุ่ม ลินเด้ /TAX ID and branch number for all companies under Linde Group
Information Letter_RTV (Return Invoice to Vendor)
Communication to Vendors
ขั้นตอนการจ่ายชำระเงิน กลุ่มบริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน
ขั้นตอนการรับเช็คที่ศูนย์พรอมท์เช็ค / Distribution Cheque Outsourcing over the Promt Cheque Center
ตารางวันรับเช็คที่ศูนย์รับเช็ค / Payment Schedule at HSBC counter service
ตารางวันรับเช็คที่มาบตาพุด ระยอง/ Payment Schedule at Maptaphut Rayong
แผนที่สถานที่รับเช็ค (กรุงเทพฯ) / HSBC Counter Service Map (Bangkok)
แผนที่สถานที่รับเช็ค (มาบตาพุด ระยอง)/ HSBC Counter Service Map (Maptaphut Rayong)
ประกาศวันหยุดธนาคาร / Bank of Thailand – Public Holiday announcement

Copyright ? 2012 Linde Thailand Public Company Limited. A Member of The Linde Group.